Emergence of Long-Range Angular Correlations in Low-Multiplicity Proton-Proton Collisions

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

This Letter presents the measurement of near-side associated per-trigger yields, denoted ridge yields, from the analysis of angular correlations of charged hadrons in proton-proton collisions at s=13 TeV. Long-range ridge yields are extracted for pairs of charged particles with a pseudorapidity difference of 1.4
Originalspråkengelska
Artikelnummer172302
TidskriftPhysical Review Letters
Volym132
Nummer17
DOI
StatusPublished - 2024

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Emergence of Long-Range Angular Correlations in Low-Multiplicity Proton-Proton Collisions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här