Emergency Department Workload and Crowding During a Major Electronic Health Record Breakdown

Jens Wretborn, Ulf Ekelund, Daniel B Wilhelms

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Emergency Department Workload and Crowding During a Major Electronic Health Record Breakdown”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap