Emerging biomarkers in cardiometabolic disease

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

266 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Emerging biomarkers in cardiometabolic disease”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap