Emerging biomarkers in cardiometabolic disease

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

280 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Emerging biomarkers in cardiometabolic disease”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science