Empty envelope excursions in stationary Gaussian processes

Ove Ditlevsen, Georg Lindgren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)571-587
TidskriftJournal of Sound and Vibration
Volym122
Nummer3
StatusPublished - 1988

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sannolikhetsteori och statistik

Citera det här