En datorexekvarbar modell för lärande

Björn Breidegard

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Sammanfattning

Denna uppsats markerar ett nytt och kompletterande spår i Certecs verksamhet: att i datormodellens form simulera mänskligt lärande. Förhoppningen är att det därigenom skall komma fram nya idéer både om lärande och om pedagogiska möjligheter kring hur man kan stötta lärandet. Certec kommer att medverka till att den nya kunskapen i första hand skall komma människor med inlärningssvårigheter till godo.

I detta första steg, min licentiatuppsats, har det huvudsakliga arbetet bestått av att göra själva den datorexekverbara modellen samt implementera denna som en interaktiv, visuell och audiell Windowsapplikation. Modellen, Den Lilla Lyssnerskan, bygger på SOM:ar - Self-Organizing Maps. I sin IN-SOM tar Den Lilla Lyssnerskan emot ljud och bearbetar informationen så att hon hela tiden lär sig mer och mer. Med hjälp av sin UT-SOM kan hon visa oss vad hon uppfattat. Hon har alltså både mottagningsförmåga och beteende.

Det tekniskt mest utmärkande med arbetet är troligen att jag inte bara låtit vinnaren i en SOM vara den ende som påverkar en efterföljande SOM. Jag har istället fört vidare all information från en SOM till efterföljande SOM, varigenom också de svagare aktiverade SOM-delarna har inverkan på utfallet i den följande SOM:en. Detta steg och ett antal andra landvinningar har möjliggjorts främst genom att jag själv utfört hela det omfattande programmeringsarbetet - jag har haft möjligheten att bestämma allt in i minsta detalj.

För att demonstrera modellens värde redovisar jag i denna uppsats ett antal inledande provskottskörningar. Utfallet av dessa har stora likheter med vad man vet om mänskligt lärande: minne, glömska, generalisering, betingning, härmning etc. Somliga av de inledande experimenten har dessutom, precis som jag hoppades, gett resultat som leder till eftertanke: kan det vara så här för människor också?
Originalspråksvenska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
  • Certec - Rehabiliteringsteknik och Design
Handledare
  • Jönsson, Bodil, handledare
ISBN (tryckt)91-630-9948-9
StatusPublished - 2000

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Citera det här