En finanspolitisk union för euron: lärdomar från federala stater

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

30 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Denna rapport kartlägger vilken form av finanspolitiskt ramverk som bäst kan undvika de mekanis- mer som idag hotar den finansiella stabiliteten i euroområdet. Diskussionen bygger på en gransk- ning av de fiskala relationerna mellan den federala och delstatliga nivån i fyra federala stater: Argentina, Brasilien, Kanada och USA. En jämförelse mellan de fyra staterna visar på en tydlig skillnad. De federationer som har bindande no-bailout-regler uppvisar låg inflation och uthållig offentlig skuldsättning. Den viktigaste slutsatsen i rapporten är att en väl fungerande no-bailout- regel är en central förutsättning för att upprätthålla finanspolitisk disciplin hos de stater som ingår i euroområdet. En strikt no-bailout-klausul gör det sannolikt att prissättningen på statsobligationer utgivna av enskilda medlemsstater bidrar till disciplinerad finanspolitik på nationell nivå. En tro- värdig no-bailout-regel ger medlemsstaterna frihet att bestämma över storleken på och samman- sättningen av de offentliga inkomsterna och utgifterna utan behov av överstatlig kontroll.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)1-8
Antal sidor8
TidskriftEuropapolitisk analys/SIEPS
Volym2011
Utgåva10
StatusPublished - 2011 okt.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi

Citera det här