En global ideologihistoria: Från Konfucius till historiens slut

Forskningsoutput: Bok/rapportBokForskning

Sammanfattning

Den politiska idéhistorien har traditionellt skildrats ur ett västligt perspektiv. Platon och Aristoteles är välkända gestalter, liksom Locke och Marx. Betydligt mindre kända är däremot Chanakya, Zhu Xi, Kang Youwei och Mulla Sadra, för att ta några exempel. Denna bok vidgar perspektivet och jämför den västerländska traditionen med den politiska idéutvecklingen i andra delar av världen, främst Indien, Kina, och det muslimska kulturområdet. Vilka universella mönster framträder? Uppträder de vid samma tid? Hur har ideologier förflyttats över jorden genom historien, och hur har de förändrats under denna process?
Originalspråksvenska
UtgivningsortLund
FörlagStudentlitteratur AB
Antal sidor163
ISBN (tryckt)9789144158730
StatusPublished - 2023 mars 7

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Idé- och lärdomshistoria

Citera det här