En konfliktteknik för riskbestämning i trafiken - A Traffic-conflicts Technique for determining risk

Christer Hydén

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Originalspråksvenska
FörlagLunds universitet, LTH, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg
Antal sidor97
VolymBulletin 15
StatusPublished - 1976

Publikationsserier

Namn3001 / 3000
VolymBulletin 15
ISSN (tryckt)0346-6256

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infrastrukturteknik

Citera det här