En ny generation lärostycken: Frågor till de införstådda

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (konstnärlig)

103 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Avhandlingen utgår från lärostycket som en historisk idé om en teater som produceras i förhållande till en politisk rörelse. Genom deltagande i det kollektiva skapandet av två teaterföreställningar, Våld & pedagogik och Kropp & straff, blir avhandlingsarbetet en del av lärandet i två samhälleliga fenomen, med syfte att svara på frågan: Hur kan jag delta i skapandet av en ny generation lärostycken? En utgångspunkt är en kritik av synsätt där teaterpublik ses som passiv och behöver aktiveras, eller okunnig och behöver upplysas. En annan utgångspunkt är att konst utgör en del av mänskligt lärande, även när inte lärandet är ett definierat mål. Som möjliga svar på frågan presenteras, genom reflektioner i och över arbetsprocessen, specifika konstnärliga kunskaper och resultat som kan undersökas och prövas av andra. De två föreställningarna, och erfarenheter från arbetet med dem, presenteras som exempel på sätt att tänka, agera, mötas och lära genom teater. Avhandlingsarbetet bidrar med konkreta exempel och beskrivningar av arbetsmetoder som appliceras och problematiseras i praktiskt arbete. Som en sammanfattning av lärdomar i avhandlingsarbetet och ett försök att peka ut en riktning framåt, presenteras fem principer för en ny generation lärostycken. Manusen som finns i avhandlingens avslutande del utgör både dokumentation av de två föreställningarna och manualer för att arbeta med dem.
Bidragets översatta titel A new generation of learning plays
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
 • Teaterhögskolan i Malmö
Handledare
 • Sjöström, Kent, handledare
 • Eeg-Tverbakk, Camilla, Biträdande handledare
 • Ely, Karmenlara , Biträdande handledare, Extern person
 • Petrén, Ebba, Biträdande handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2022 juni 7
UtgivningsortMalmö
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-8039-262-4
ISBN (elektroniskt)978-91-8039-261-7
StatusPublished - 2022 maj 10

Bibliografisk information

Defense details
Date: 2022-06-07
Time: 13:00
Place: Bryggeriteatern, Bergsgatan 31B, 214 22 Malmö
External reviewer
Name: Rosenberg, Tiina
Title: Professor
Affiliation: Stockholm University
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Scenkonst

Konstnärlig forskning

 • Uppförande
 • Text

Fria nyckelord

 • Lärostycke
 • Konfliktrepertoar
 • Aktivist
 • Högerpopulism
 • Manus
 • Instruerad handling
 • Regi
 • Kollektiv
 • Upplopp
 • Publik
 • Brecht
 • Skådespeleri
 • Utomparlamentarisk vänster
 • Antifascism
 • Publikdeltagande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”En ny generation lärostycken: Frågor till de införstådda”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här