En rättsfilosofisk studie om avtalsfrihet och rättvisa

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sammanfattning

I artikeln presenteras en översiktlig teori om avtalsfrihet och rättvisa samt vilken betydelse som denna teori kan ha för lagstiftningens utformning.
Originalspråksvenska
TidskriftNy Juridik
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik (exklusive juridik och samhälle)

Citera det här