En svensk modell för civilsamhället? Organisationer inom det sociala området

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

Sammanfattning

Kapitlet presenterar en omfattande kvantitativ studie av det organiserade civila samhället i Sverige som genomförts genom en enkätstudie riktad till organisationer aktiva inom det sociala området. Mer än 1700 organisationers aktiviteter, resurser och finansiering samt hur de upplever relationen med det offentliga analyseras med hjälp av resultaten från enkäten. Resultaten jämförs med och diskuteras i ljuset av hur det svenska civila samhällets struktur och roll har förståtts i tidigare forskning.
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationSocialt arbete i civilsamhället - aktörer, former och funktioner
FörlagStudentlitteratur AB
ISBN (tryckt)978-91-44-11696-9
StatusPublished - 2017

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Citera det här