Enabling audio-haptics

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

374 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

This thesis deals with possible solutions to facilitate orientation, navigation and overview of non-visual interfaces and virtual environments with the help of sound in combination with force-feedback haptics. Applications with haptic force-feedback, sp
Originalspråkengelska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
  • Certec - Rehabiliteringsteknik och Design
Handledare
  • Jönsson, Bodil, handledare
ISBN (tryckt)91-631-9520-8
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Enabling audio-haptics”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här