Enabling the diffusion of sustainable product innovations in BIM library platforms

Soheila Bahrami, Brian Atkin, Anne Landin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Enabling the diffusion of sustainable product innovations in BIM library platforms”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi