Enabling the diffusion of sustainable product innovations in BIM library platforms

Soheila Bahrami, Brian Atkin, Anne Landin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat