Enantiotopic Discrimination by Coordination-Desymmetrized meso-Ligands

Yutang Li, Anna Lidskog, Helena Armengol-Relats, Thanh Huong Pham, Antoine Favraud, Maxime Nicolas, Sami Dawaigher, Zeyun Xiao, Dayou Ma, Emil Lindbäck, Daniel Strand, Kenneth Wärnmark

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 !!Citation (SciVal)

Sammanfattning

The first examples of enantiopure catalysts that are chiral merely due to coordination of different metal ions at enantiotopic positions of an achiral meso-ligand are reported. These catalysts exhibit a pseudo-Cs symmetry and are able to catalyze reactions demanding simultaneous involvement of two catalytic sites. The latter was demonstrated by application in the asymmetric ring-opening of meso-epoxides.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1575-1579
Antal sidor5
TidskriftChemCatChem
Volym12
Utgåva6
DOI
StatusPublished - 2020

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biokatalys och enzymteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Enantiotopic Discrimination by Coordination-Desymmetrized meso-Ligands”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här