Endast skarprättaren hade lägre lön än kunstpiberen. Stadsmusik i Kristianstad förr

Greger Andersson

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikelPopulärvetenskap

Originalspråksvenska
SpecialistpublikationKristianstadsbladet
StatusPublished - 1992 sep 11

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Musikvetenskap

Citera det här