Endocyclic cleavage of glycosides. VI. Substituent effects of the alkylative endocyclic cleavage of glycosides

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Endocyclic cleavage of glycosides. VI. Substituent effects of the alkylative endocyclic cleavage of glycosides”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science