Endogenous BDNF regulates induction of intrinsic neuronal growth programs in injured sensory neurons

Nicole M. Geremia, Lina Pettersson, J. C. Hasmatali, Todd Hryciw, Nils Danielsen, David J. Schreyer, Valerie M. K. Verge

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Endogenous BDNF regulates induction of intrinsic neuronal growth programs in injured sensory neurons”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap