Endogenous Nitric Oxide Reduces Microvascular Permeability and Tissue Oedema during Exercise in Cat Skeletal Muscle.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)538-546
TidskriftJournal of Vascular Research
Volym40
Utgåva6
DOI
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Citera det här