Endophilin A2 deficiency protects rodents from autoimmune arthritis by modulating T cell activation

Ulrika Norin, Carola Rintisch, Liesu Meng, Florian Forster, Diana Ekman, Jonatan Tuncel, Katrin Klocke, Johan Bäcklund, Min Yang, Michael Y. Bonner, Gonzalo Fernandez Lahore, Jaime James, Klementy Shchetynsky, Maria Bergquist, Inger Gjertsson, Norbert Hubner, Liselotte Bäckdahl, Rikard Holmdahl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Endophilin A2 deficiency protects rodents from autoimmune arthritis by modulating T cell activation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar