Endovascular therapy in basilar artery occlusion in Sweden 2016–2019—a nationwide, prospective registry study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Endovascular therapy in basilar artery occlusion in Sweden 2016–2019—a nationwide, prospective registry study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap