Endovascular treatment of intracerebral arteriovenous malformations: procedural safety, complications, and results evaluated by MR imaging, including diffusion and perfusion imaging.

Mats Cronqvist, Ronnie Wirestam, B Ramgren, Lennart Brandt, Bertil Romner, Ola Nilsson, Hans Säveland, Stig Holtås, Elna-Marie Larsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

47 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)162-176
TidskriftAJNR
Volym27
Utgåva1
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling

Citera det här