Energi- och resurseffektiva murade ytterväggar

Miklós Molnár, Johan Jönsson, Per-Olof Rosenkvist, Jonas Niklewski

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpressPopulärvetenskap

Sammanfattning

EUs Energieffektiviseringsdirektiv innebär en skärpning av kraven på byggnaders energiprestanda. För murverksbranschens del har man identifierat ett behov av att utveckla ytterväggskonstruktioner med 30 procent lägre U-värde jämfört med idag vanligt förekommande murade ytterväggslösningar. Utveckling av välisolerade murade ytterväggskonstruktioner med tunna, ytförstärkta bärande delar förefaller vara ett attraktivt alternativ eftersom U-värdet kan förbättras utan ytterligare ökning av väggtjockleken.
Originalspråksvenska
Antal sidor3
Nummer4/19
SpecialistpublikationBygg & teknik
StatusPublished - 2019 maj 23

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Husbyggnad

Fria nyckelord

  • Murverk
  • murade ytterväggar
  • energieffektiv
  • ytförstärkning

Citera det här