Energianvändning i småhus, Bo92. D. 1, Beräkningar : Den nya trästaden

Karin Adalberth

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Sammanfattning

I denna rapport redovisas teoretiska beräkningar av energibehov till uppvärmning, tappvarmvatten och hushållselektricitet, energitransporter genom småhusens grunder och energiflöden genom köldbryggor. Beräkningarna omfattar 26 småhus på Bo 92 i Örebro med olika typer av grundläggning, värmeisolering, fönster, värme- och ventilationssystem. Beräkningarna har utförts med datorprogrammen ENORM, CRAWL, SLAB och HConP.
Originalspråksvenska
FörlagByggnadsfysik LTH, Lunds Tekniska Högskola
Antal sidor109
Volym3023
StatusPublished - 1994

Publikationsserier

NamnRapport TVBH
Volym3023
ISSN (tryckt)0349-4950

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Husbyggnad

Citera det här