Energy Analysis of Biomass Production and Transportation

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

196 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Energy Analysis of Biomass Production and Transportation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap