Energy issues in sustainable urban wastewater management: Use, demand reduction and recovery in the urban water cycle

Andrea G. Capodaglio, Gustaf Olsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

115 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Energy issues in sustainable urban wastewater management: Use, demand reduction and recovery in the urban water cycle”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Samhällsvetenskap