Energy metabolism as a target for new treatment strategies in Huntington’s disease

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

79 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Energy metabolism as a target for new treatment strategies in Huntington’s disease”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap