Energy-Optimal Data Aggregation and Dissemination for the Internet of Things

Emma Fitzgerald, Michal Pioro, Artur Tomaszewski

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

544 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Energy-Optimal Data Aggregation and Dissemination for the Internet of Things”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap