Engagement, Witnessing and Activism: Independent Chinese Documentary Filmmakers’ Different Positions, Approaches and Aesthetics

Marina Svensson (redaktör), Dan Edwards (gästredaktör)

Forskningsoutput: TidskriftsbidragSpecial-/temanummer av tidskrift (redaktör)Peer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)161-261
Antal sidor101
TidskriftStudies in Documentary Film
Volym11
Nummer3
StatusPublished - 2017

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filmvetenskap
  • Kommunikationsvetenskap
  • Tvärvetenskapliga studier

Citera det här