Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Engineered human Diamond-Blackfan anemia disease model confirms therapeutic effects of clinically applicable lentiviral vector at single-cell resolution”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap