Enhanced airway smooth muscle cell thromboxane receptor signaling via activation of JNK MAPK and extracellular calcium influx.

Ying Lei, Yongxiao Cao, Yaping Zhang, Lars Edvinsson, Cang-Bao Xu

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)
118 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Enhanced airway smooth muscle cell thromboxane receptor signaling via activation of JNK MAPK and extracellular calcium influx.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap