Enhanced cerebrovascular expression of matrix metalloproteinase-9 and tissue inhibitor of metalloproteinase-1 via the MEK/ERK pathway during cerebral ischemia in the rat.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

197 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Enhanced cerebrovascular expression of matrix metalloproteinase-9 and tissue inhibitor of metalloproteinase-1 via the MEK/ERK pathway during cerebral ischemia in the rat.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Neuroscience