Enhanced cerebrovascular expression of matrix metalloproteinase-9 and tissue inhibitor of metalloproteinase-1 via the MEK/ERK pathway during cerebral ischemia in the rat.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

197 Nedladdningar (Pure)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat