Enhanced cGMP Interactor Rap Guanine Exchange Factor 4 (EPAC2) Expression and Activity in Degenerating Photoreceptors: A Neuroprotective Response?

Michel Rasmussen, Jiaming Zhou, Frank Schwede, Per Ekström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

41 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Enhanced cGMP Interactor Rap Guanine Exchange Factor 4 (EPAC2) Expression and Activity in Degenerating Photoreceptors: A Neuroprotective Response?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap