Enhanced color ratio calibration approach for two-dimensional surface thermometry using laser-induced phosphorescence

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Enhanced color ratio calibration approach for two-dimensional surface thermometry using laser-induced phosphorescence”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap