Enhanced G-protein coupled receptors-mediated contraction and reduced endothelium-dependent relaxation in hypertension

He Li, Yong-Xiao Cao, Hao Liu, Cang-Bao Xu

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

38 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Enhanced G-protein coupled receptors-mediated contraction and reduced endothelium-dependent relaxation in hypertension”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap