Enhanced Organo-Metal Halide Perovskite Photoluminescence from Nanosized Defect-Free Crystallites and Emitting Sites

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

130 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Enhanced Organo-Metal Halide Perovskite Photoluminescence from Nanosized Defect-Free Crystallites and Emitting Sites”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar