Enhanced Radiative Recombination of Excitons and Free Charges Due to Local Deformations in the Band Structure of MAPbBr3 Perovskite Crystals

Pushpendra Kumar, Qi Shi, Khadga Jung Karki

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Enhanced Radiative Recombination of Excitons and Free Charges Due to Local Deformations in the Band Structure of MAPbBr3 Perovskite Crystals”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar