Enhancement of glucagon secretion in mouse and human pancreatic alpha cells by protein kinase C (PKC) involves intracellular trafficking of PKCalpha and PKCdelta.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

18 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Enhancement of glucagon secretion in mouse and human pancreatic alpha cells by protein kinase C (PKC) involves intracellular trafficking of PKCalpha and PKCdelta.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap