Enhancement of light output in ScxY1-xPO4:Eu3+ solid solutions

Dmitry Spassky, Viktoriia Voznyak-Levushkina, Anastasiia Arapova, Boris Zadneprovski, Kirill Chernenko, Vitali Nagirnyi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

The luminescence properties of ScxY1-xPO4:Eu3+ solid solutions have been studied under excitation by synchrotron radiation in the energy range of 4.5-50 eV. The luminescence originating from three different types of emission centers was observed, and the origin of the emission centers was determined. The light output of ScxY1-xPO4:Eu3+ was shown to depend non-linearly on the ratio of Sc and Y cations, whereas it is maximal in compounds with their equal content. The branching of the energy relaxation process between different emission centers is analyzed for the brightest Sc0.5Y0.5PO4:Eu3+ solid solution.

Originalspråkengelska
Artikelnummer946
TidskriftSymmetry
Volym12
Nummer6
DOI
StatusPublished - 2020

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Den kondenserade materiens fysik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Enhancement of light output in ScxY1-xPO4:Eu3+ solid solutions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här