Enkel senförflyttning kan ge ökad funktion vid droppfot efter stroke

Maria Cöster, Eva Tengman, Lisbeth Brax Olofsson, Fredrik Montgomery

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Droppfot leder till försämrad gångförmåga och balans. Patienter med droppfot beskriver en påtagligt reducerad livskvalitet, och många har behov av såväl gånghjälpmedel som en ortos. Patienter med stroke har ofta en symtomgivande droppfot.Droppfot kan behandlas kirurgiskt med bland annat senförflyttningar med gott resultat. En multicenterstudie pågår där syftet är att utvärdera effekten av kirurgisk behandling av droppfot hos stroke­patienter med målet att skapa en funktionell fot, med minimalt behov av ortoser, och ökad självständighet.
Bidragets översatta titel Surgical interventions have been shown to improve the function in patients with foot drop after a stroke
Originalspråksvenska
TidskriftLakartidningen
Volym118
StatusPublished - 2021 aug.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Enkel senförflyttning kan ge ökad funktion vid droppfot efter stroke”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här