Enrichment of rare copy number variation in children with developmental language disorder

N. Kalnak, S. Stamouli, M. Peyrard-Janvid, I. Rabkina, M. Becker, T. Klingberg, J. Kere, H. Forssberg, K. Tammimies

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Enrichment of rare copy number variation in children with developmental language disorder”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap