Entangled security logics: from the decision-makers’ discourses to the decision-takers’ interpretations of civil defence

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Entangled security logics: from the decision-makers’ discourses to the decision-takers’ interpretations of civil defence”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap