Enterally but not parenterally administered Phaseolus vulgaris lectin induces growth and precocious maturation of the gut in suckling rats

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

20 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Enterally but not parenterally administered Phaseolus vulgaris lectin induces growth and precocious maturation of the gut in suckling rats”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap