Enterococcus faecium coisolated with Lactobacillus species can mimic vancomycin-resistant enterococci

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
TidskriftInfection Ecology and Epidemiology
Volym1
DOI
StatusPublished - 2011
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Citera det här