Enterovirus Infection During Pregnancy is Not a Risk Factor for Celiac Disease in the Offspring.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)649-652
TidskriftJournal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - Jpgn
Volym35
Nummer5
StatusPublished - 2002

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pediatrik

Citera det här