Entrepreneurial Ecosystems in Life Science Industry: A study of start-ups, scale ups and resilience of Entrepreneurial Ecosystems

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

557 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Entrepreneurial Ecosystems in Life Science Industry: A study of start-ups, scale ups and resilience of Entrepreneurial Ecosystems”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap