Entrepreneurial Ecosystems in Life Science Industry: A study of start-ups, scale ups and resilience of Entrepreneurial Ecosystems

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

557 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat