Entrepreneurship Research – a missing link in our understanding of the knowledge economy

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
TidskriftJournal of Intellectual Capital
Volym9
Nummer2
StatusPublished - 2008

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomi och näringsliv
  • Företagsekonomi
  • Tvärvetenskapliga studier

Citera det här